Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden Jim Beam Welcome Sessions en gepersonaliseerd labeL

 1. De promotie start op 31 juli 2023 en eindigt op 20 september 2023 voor de labelactie.
 2. De Koninklijke de Kuyper/Jim Beam worden aangemerkt als de Promotor.
 3. Door deelname ga je akkoord met deze voorwaarden.
 4. De actie staat open voor consumenten woonachtig in Nederland van 18 jaar of ouder, uitgesloten van deelname zijn werknemers en hun directe familie van de promotor De Kuyper BV en Beam Suntory en elk van de bedrijven van de groep, hun agenten of iedereen die professioneel verbonden is met deze promotie.
 5. Per e-mailadres kun je één keer deelnemen aan de actie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de door jou verstrekte gegevens.
 6. De trekking van de winnende kaarten geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Er kunnen twee kaarten worden gewonnen per e-mailadres.
 8. In totaal worden er 300 kaarten beschikbaar gesteld (150 kanshebbers).
 9. De kaarten zijn niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen.
 10. Er zal op een nader tijdstip worden aangegeven wanneer de prijswinnende consumenten bekend worden gemaakt.
 11. De consumenten dienen uiterlijk binnen twee dagen na kennisgeving van de promoter dat ze gewonnen hebben kenbaar te maken aan de promotor dat zij gebruik zullen maken van de toegangskaarten en zij dienen gegevens aan te leveren (door middel van verstrekking van naam en e-mailadres) van degene die zij meenemen naar het concert.
 12. In het geval de kaarten niet zijn geclaimd door de prijswinnende consumenten, zal (op een nader te bepalen tijdstip) opnieuw de overgebleven kaarten worden verloot onder consumenten, die vervolgens uiterlijk binnen 48 uur deze kaarten kunnen claimen waarbij zij dienen aan te geven wie zij meenemen naar het concert door verstrekking van de naam en een e-mailadres.
 13. Alle deelnemers zijn uiterlijk 24 uur voor de start van het evenement bekend.
 14. De kaarten zijn uitsluitend geldig voor de Jim Beam Welcome Session 2023 in Nederland.
 15. Indien het concert gepland op door Jim Beam Welcome Session afgelast wordt, om wat voor reden dan ook, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
 16. Om toegang te krijgen tot de Jim Beam Welcome Session dien je in het bezit te zijn van een gepersonaliseerde prijswinnende toegangskaart, en akkoord te zijn met de voorwaarden welke worden gesteld inzake het bezoek aan de evenementenlocatie.
 17. Als deelnemer aan deze actie ben je zelf verantwoordelijk en wordt door jou als deelnemer het risico gedragen voor het ongeoorloofd gebruik, bijv. verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de toegangskaarten.
 18. Door deel te nemen aan de actie geef je toestemming aan de Promotor om jou (meerdere malen) te mogen benaderen met informatie die betrekking heeft op het evenement Jim Beam Welcome Sessions 2022 en toekomstige Welcome Sessions.
 19. Door deel te nemen aan de actie geef je toestemming aan Promotor om eventueel beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens de Jim Beam Welcome Sessions - waarop deelnemers in beeld zijn - te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de (toekomstige) Welcome Sessions.
 20. Door deel te nemen aan de actie geef je tevens aan dat je graag op de hoogte wil worden gehouden door Koninklijke De Kuyper / Jim Beam over aankomende evenementen /winacties, interessante onderwerpen en aantrekkelijke aanbiedingen er email.
 21. Deelname aan deze actie is geheel voor eigen risico. Op geen enkele wijze kan Promotor aansprakelijk worden gesteld voor welke (in) directe/gevolgschade dan ook.
 22. Alle consumenten die wel hebben meegedaan aan de Welcome Sessions maar geen kaarten hebben gewonnen kunnen op nader te bepalen datum een e-mail ontvangen waarmee zij een gratis label met hun eigen naam en of foto dan wel een foto met een naam van een derde kunnen aanvragen bestemd voor een Jim Beam fles.
 23. Slechts één aanvraag per persoon per e-mailadres.
 24. Om hun gepersonaliseerd label te kunnen claimen, dien je een gepersonaliseerde naam, een foto en adresgegevens kenbaar te maken. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Eenmaal ingediende aanvragen kunnen niet meer worden gewijzigd. Elke inzending wordt visueel gecontroleerd om na te gaan of de gepersonaliseerde naam en foto voldoet aan de criteria voor het indienen van aanvragen.
 25. Aanvragers stemmen ermee in om geen aanstootgevend of aanstootgevend materiaal in te dienen. De beoordeling hiervan is voorbehouden aan de Promotor. Alle inzendingen zullen worden gecontroleerd en al het aanstootgevende materiaal zal niet worden afgedrukt en worden verwijderd.
 26. Handelsmerken of tekst met auteursrechtelijk beschermde inhoud is niet toegestaan. Woorden die ongeschikt zijn, worden niet geaccepteerd.
 27. De personalisatie van de tekst van het etiket mag maximaal 13 karakters lang zijn.
 28. Alle aanvragers worden geacht deze algemene voorwaarden en alle vereisten die in het begeleidende promotiemateriaal worden uiteengezet, te hebben aanvaard en gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
 29. Aanvragers zullen hun label binnen circa 5 – 10 werkdagen na voltooiing van de bestelling door Finally an agency (labelverwerker) ontvangen.
 30. De promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraagde, beschadigde of verloren gegane labels als gevolg van problemen met de postbezorging. De promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering van labels.
 31. De promotor, behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren. Er zal geen correspondentie worden gevoerd over de afwijzingen.
 32. Gepersonaliseerde labels mogen niet worden verkocht of geveild op welke wijze dan ook, ook niet op veilingsites.
 33. De promotor is niet aansprakelijk voor verloren, onvolledige, vertraagde, onleesbare, gecorrumpeerde of beschadigde toepassingen. Het bewijs van het uploaden naar de site vormt geen bewijs van ontvangst.
 34. Informatie met betrekking tot persoonsgegevens, die door jou worden verstrekt bij het indienen van jouw deelname, zullen worden verwerkt in een database voor het beheer van deze promotie. Dergelijke informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals vermeld in deze ‘Actie voorwaarden’ of zoals afzonderlijk door jou aanvaard. Als jij afzonderlijk hebt ingestemd met het ontvangen van berichten van promotor dan kunnen jouw persoonlijke gegevens door hen worden gebruikt voor dergelijke doeleinden, inclusief direct marketing.
 35. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden behoudt de promotor zich het recht voor om deze promotie in te trekken of de details ervan te wijzigen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, maar hij zal alle redelijke inspanningen leveren om het effect voor de deelnemer tot een minimum te beperken om teleurstelling van de consument te voorkomen.
 36. Promotor en de door haar ingeschakelde hulp personen en of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen tijdens deze actie en/of de beschikbare toegangskaarten/labels.
 37. Er wordt geen garantie verstrekt op de beschikbare toegangskaarten/labels.
 38. Indien en voor zover enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 39. De privacyverklaring en het cookiebeleid van Koninklijke De Kuyper en Jim Beam zijn van toepassing.
 40. Indien de (voormalig) deelnemer niet benaderd wil worden voor promotionele doeleinden kan dit kenbaar worden gemaakt aan de Promotor.
 41. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 42. Adresgegevens van de promotor:
  De Kuyper BV/Beam Suntory
  Buitenhavenweg 98
  3113 BE Schiedam
  Nederland