Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring

De Kuyper voert de promotionele activiteit voor Beam Suntory uit. Daarom dient daar waar de Kuyper is vermeld eveneens Beam Suntory te worden gelezen en omgekeerd. Wij respecteren uw privacy en zet zich in om uw persoonlijke informatie te allen tijde te beschermen bij alles wat we doen. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Als verantwoordelijke voor de verwerking zijn wij verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden waarvoor wij de informatie, die wij over u bewaren, gebruiken.

In overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (de "GDPR" / "AVG"), wordt in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij uw informatie gebruiken in het kader van onze bedrijfsvoering en worden uw wettelijke rechten uiteengezet met betrekking tot de informatie die wij over u hebben.

Deze privacyverklaring is van toepassing op ons gebruik van alle persoonlijke informatie die wij van u verzamelen via uw gebruik van deze website, met inbegrip van alle informatie die u ons verstrekt bij de aankoop van een product of dienst van ons (bijv. distilleerderijbezichtigingen), het aanmelden voor onze nieuwsbrieven of deelname aan een door ons gesponsorde wedstrijd of promotie. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing op ons gebruik van alle informatie over u die wij van u verzamelen via persoonlijke communicatie, post, telefoon, e-mail, sociale media of andere communicatiemiddelen (met inbegrip van enige vorm van elektronische communicatie). Deze privacyverklaring is ook van toepassing op alle informatie over u die wij in het kader van onze bedrijfsvoering van een derde partij kunnen verzamelen.

De informatie die wij over u verzamelen

Wij kunnen een aantal verschillende soorten persoonlijke informatie over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten [naam, titel, geboortedatum en geslacht].
 • Contactgegevens omvatten [factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers].
 • Financiële gegevens omvatten [bankrekening- en betaalkaartgegevens].
 • Transactiegegevens omvatten [gegevens over betalingen van en naar u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht / besteld, zoals rondleidingen in de distilleerderij].
 • Technische gegevens omvatten alle technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website].
 • Profielgegevens omvatten [gegevens van uw gebruikersnaam en wachtwoord als geregistreerde gebruiker van onze website; aankopen of bestellingen die u hebt gedaan met betrekking tot producten of diensten; abonnementen van u op nieuwsbrieven of producten of diensten die wij leveren; gegevens over interesses, voorkeuren, enquêtereacties, feedback of klachten die u aan ons hebt gecommuniceerd; en gegevens die u hebt verstrekt met betrekking tot deelname aan door ons gesponsorde prijsvragen of acties].
 • Gebruiksgegevens omvatten [informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt].
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten [uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal, promoties en/of nieuwsbrieven van ons en uw communicatievoorkeuren].
 • Grafische fotogegevens omvatten foto's die zijn gemaakt tijdens door ons georganiseerde evenementen, foto's die u uploadt op onze online pagina's om producten aan te passen of deel te nemen aan wedstrijden.

Het kan ook nodig zijn dat we van tijd tot tijd aanvullende informatie over u moeten verwerken in het kader van onze bedrijfsvoering, in het geval dit noodzakelijk is voor autoriteiten zoals belastingdienst, dan wel dat wij doen uit de promotionele overwegingen.

Wanneer we persoonlijke informatie moeten verzamelen op grond van de wet of een overeenkomst dat we met u hebben gesloten en u deze gegevens niet verstrekt wanneer u hierom wordt verzocht, kunnen we de overeenkomst (bijvoorbeeld om u producten of diensten te leveren) niet uitvoeren. In dit geval kan het zijn dat we een product of dienst die u bij ons hebt besteld, moeten annuleren, uiteraard zult u daarvan op de hoogte stellen. Iedere vorm van schadevergoeding is uitgesloten.

Hoe uw informatie wordt verzameld

Wij zullen voornamelijk persoonlijke informatie over u verzamelen door middel van directe interacties met u. U kunt ons uw persoonlijke informatie geven door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen via onze website of via de post, telefoon, e-mail, sociale media of andere communicatiemiddelen . Dit omvat ook persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u deze verstrekt: (i) onze producten of diensten te bestellen/aankopen (bijv. distilleerderijbezoeken); (ii) ons te registreren/aanmaken op onze website; (iii) ons te abonneren op het ontvangen van onze producten, diensten, publicaties of nieuwsbrieven; (iv) marketingmateriaal aan te vragen dat u wordt toegestuurd; (v) deel te nemen aan een prijsvraag, promotie- of enquêtesessie; of (vi) ons te voorzien van feedback of andere communicatie.

Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en patronen. Wij verzamelen deze persoonlijke informatie door gebruik te maken van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken als wij daarvoor een wettelijke basis hebben. Meestal zullen wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

 • in het geval van het aangaan van een overeenkomst.
 • Wanneer we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen of reglementaire vereisten.

De onderstaande tabel geeft een beschrijving van de belangrijkste manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke informatie te gebruiken en op welke relevante gegevens wij op basis van wettelijke gronden verwerken.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke informatie voor meer dan één wettelijke grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

Indien u het niet wenselijk acht dat wij informatie van u gebruiken kunt u te alle tijden verzoeken om deze informatie niet te gebruiken. In dat geval zullen wij direct uw gegevens verwijderen.

Doel /activiteit

Juridische grond voor de verwerking van gegevens

U als nieuwe klant registreren

[Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]

Het verwerken en leveren van uw bestellingen/aankopen en het leveren van producten of diensten (bijv. rondleidingen in de distilleerderij) in verband met elk contract dat u met ons heeft afgesloten. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

[Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]

Communiceren met u om u te voorzien van producten of diensten (bijv. rondleidingen in de distilleerderij) die u bij ons heeft besteld / gekocht.

[Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]

[Noodzakelijk voor het correct uitvoeren van onze activiteiten, het effectief promoten van onze producten en diensten, het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en het effectief reageren op vragen of klachten]

Het beheren en verwerken van alle betalingen, vergoedingen en/of kosten en het innen en het herstellen van alle aan ons verschuldigde bedragen.

[Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]

[Noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te komen.]

[Noodzakelijk voor het correct uitvoeren van onze activiteiten, het effectief promoten van onze producten en diensten, het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en het effectief reageren op vragen of klachten]

Het beheren en verwerken van alle betalingen, vergoedingen en/of kosten en het innen en het herstellen van alle aan ons verschuldigde bedragen.

[Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst]

[Noodzakelijk voor het uitoefenen van onze activiteiten;het verwerken van betalingen van onze klanten]

U de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan wedstrijden of promoties.

[Noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het belang bij het effectief promoten van onze producten.]

U in de gelegenheid stellen om enquêtes in te vullen en de antwoorden op enquêtes of andere mededelingen die u indient met betrekking tot uw ervaring met onze producten en diensten (bijv. rondleidingen in de distilleerderij) te bekijken.

[Noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten om te onderzoeken hoe klanten onze producten en diensten ervaren en om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.]

Het beheren en beschermen van ons bedrijf en deze website (inclusief het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

[Noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te komen.]

[Noodzakelijk het correct uitvoeren van onze activiteiten, het waarborgen van een effectieve administratie en IT-services, het handhaven van de netwerkbeveiliging en het voorkomen van fraude.]

Het leveren van relevante website-inhoud en online advertenties aan u en het meten en begrijpen van de effectiviteit van de website-inhoud / reclame die wij u van dienst zijn.

[Noodzakelijk voor het uitoefenen van onze activiteiten om te onderzoeken hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, onze producten / diensten te ontwikkelen en te verbeteren, onze website up-to-date en relevant te houden, onze activiteiten uit te breiden en onze marketingstrategieën te informeren.]

Het gebruik van gegevensanalyse om onze website, producten / diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren.

[Noodzakelijk voor het uitoefenen van onze activiteiten om te onderzoeken hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, onze producten / diensten te ontwikkelen en te verbeteren, onze website up-to-date en relevant te houden, onze activiteiten uit te breiden en onze marketingstrategieën te informeren.]

Het verstrekken van marketingmateriaal, nieuwsbrieven en promoties en het verstrekken van suggesties en aanbevelingen over producten en diensten (bijv. rondleidingen in de distilleerderij) die voor u van belang kunnen zijn.

[Noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het belang bij het effectief promoten van onze producten.]

[In certain circumstances, we may use consent as a lawful basis for processing personal information for direct marketing purposes.]

Marketing

Door deel te nemen aan deze actie geeft u geeft toestemming om uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u interesse heeft. Zo bepalen wij welke producten, diensten, promoties en/of aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn voor marketingdoeleinden.

U ontvangt marketingmateriaal van ons als u deze informatie bij ons opvraagt. U kunt ook marketingmateriaal van ons ontvangen als u producten of diensten van ons hebt gekocht (bijv. distilleerderijbezoeken), of in onderhandeling bent met ons in verband met onze producten of diensten, of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich inschreef voor een promotie en u zich in elk geval niet hebt afgemeld voor het ontvangen van marketingmateriaal.

Als u ons uw gegevens hebt verstrekt en geen van de bovenstaande omstandigheden van toepassing is, ontvangt u alleen marketingmateriaal, e-mailnieuwsbrieven of e-mailpromoties van ons in omstandigheden waar voor u toestemming hebt gegeven om dergelijke marketing van ons te ontvangen. U heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Uitschakelen van marketing

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing doeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor directe marketing doeleinden.

U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het toesturen van marketingmateriaal: (i) het volgen van de opt-out-links in marketingcommunicatie, e-mailberichten of e-mailnieuwsbrieven die naar u worden verzonden; of (ii) contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected].

Hoe lang we uw informatie bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als dit juridisch toegestaan is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-eisen.

Openbaarmaking van uw informatie

Het kan nodig zijn om uw informatie te delen met derden die diensten aan ons verlenen of namens ons handelen in verband met de organisatie van ons bedrijf. Daarnaast kunnen uw gegevens worden vrijgegeven aan derden. Bijvoorbeeld de labelverwerker dit voorbeeld is niet uitputtelijk:

 • Andere entiteiten binnen onze ondernemingsgroep.
 • Handelspartners en zakenpartners.
 • Derden met wie wij onderhandelingen kunnen aangaan met betrekking tot een commerciële overeenkomst, bijvoorbeeld een joint business venture.
 • Derden aan wie wij ervoor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of te fuseren.
 • HM Revenue & Customs of een andere overheidsinstantie of regelgevende instantie in omstandigheden waarin wij wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie openbaar te maken.
 • Specialisten op het gebied van rechtszaken en invordering om eventuele niet-betaling of schuld aan ons te innen

We hebben contracten met onze dataverwerkers. Dit betekent dat zij niets kunnen doen met uw persoonlijke gegevens, tenzij wij hen hebben geïnstrueerd om dit te doen. Zij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met een organisatie, tenzij wij hen hebben geïnstrueerd om dit te doen. Zij zullen deze gegevens veilig bewaren en bewaren voor de periode die wij u opdragen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie te delen. Bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of wanneer wij samenwerken met andere Europese toezichthouders bij de behandeling van klachten of onderzoeken.

Internationale gegevensoverdracht

Houd er rekening mee dat het in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn dat wij uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, bijvoorbeeld als wij gebruikmaken van externe dienstverleners uit een ander land. In deze omstandigheden zullen wij passende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig wordt bewaard. Als u meer informatie nodig heeft.

Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw gegevens

Onder het GDPR/AVG heeft u een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Wij respecteren uw wettelijke rechten met betrekking tot uw informatie en streven ernaar uw rechten te handhaven in alles wat wij doen. Uw wettelijke rechten op grond van het GDPR/AVG omvatten het volgende:

 • U kunt ons vragen om u een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben en een beschrijving van de manier waarop wij uw informatie gebruiken.
 • Recht op correctie - Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, kunt u van ons eisen dat wij deze onjuistheden corrigeren.
 • Recht om te wissen / Recht om te worden vergeten - U kunt in bepaalde omstandigheden van ons verlangen dat wij uw informatie wissen. Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om te wissen om specifieke juridische redenen (bijvoorbeeld administratieve/fiscale redenen) die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld op het moment van uw verzoek.
 • Recht op gegevenstransportabiliteit - Wanneer wij uw informatie met behulp van geautomatiseerde middelen verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst met u, kunt u ons verzoeken om dergelijke informatie in een leesbare vorm aan een andere partij te verstrekken.
 • Recht op beperking van de verwerking - U kunt van ons verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens in bepaalde beperkte omstandigheden beperken of opschorten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - Wanneer wij uw gegevens verwerken op de wettelijke basis dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons in bepaalde omstandigheden.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden - U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.
 • Recht om uw toestemming in te trekken - Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Neem contact met ons op als u vragen heeft over hoe wij uw gegevens gebruiken of als u contact met ons wilt opnemen over uw wettelijke rechten of als u klachten of feedback heeft over ons gebruik van uw gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Als u een klacht wilt indienen of als u meer wilt weten over uw legale rechten, neem dan in eerste instantie contact met ons op. Wij zullen ons best doen om uw klacht op te lossen of om uw problemen naar tevredenheid op te lossen. Als u echter van mening bent dat we uw klacht niet hebben opgelost of dat we uw zorgen niet hebben aangepakt, dan heeft u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de Persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat we deze privacyverklaring te allen tijde kunnen bijwerken. Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring zullen op onze website worden geplaatst.